Slovenská hymna: od Matúškovej piesne k symbolu národnej hrdosti

Slovenská hymna

Nádherná a strhujúca slovenská hymna je oveľa viac ako len pieseň, je zdrojom národnej hrdosti a symbolom sily a odolnosti. Koncom 19. storočia ju zložil Janko Matúška, slovinský skladateľ žijúci na Slovensku, a odvtedy je súčasťou národnej identity krajiny. Matúška hymnu napísal, aby vyjadril túžbu slovenského národa po nezávislosti a slobode od cudzej nadvlády, a jej text je plný posolstiev jednoty a vlastenectva. Hymna je emotívnou pripomienkou cesty Slovenska od malého národa bojujúceho za samostatnosť k modernému a dynamickému európskemu národu. Jej nadčasová melódia a silný text sú zdrojom inšpirácie a nádeje pre slovenský ľud už viac ako sto rokov a určite budú inšpirovať aj ďalšie generácie.

Prehľad slovenskej hymny

Slovenskou hymnou je pieseň Nad Tatrou sa blýska, známa aj pod názvom Moje Slovensko. Napísal ju Janko Matúška koncom 19. storočia a odvtedy je súčasťou slovenskej národnej identity. Hymna je emotívnou pripomienkou cesty Slovenska od malého národa bojujúceho za nezávislosť až po moderný a dynamický európsky národ. Už viac ako sto rokov je zdrojom inšpirácie a nádeje slovenského národa a určite bude inšpirovať aj ďalšie generácie. Hymna zaznieva pri výnimočných príležitostiach, ako sú štátne návštevy alebo športové podujatia, či v čase národných tragédií alebo osláv. Využíva sa aj ako nástroj propagácie Slovenska ako turistickej destinácie. Hymna je v slovenskej kultúre natoľko zakorenená, že mnohí ľudia poznajú jej text naspamäť.

Kto napísal slovenskú hymnu?

Slovenskú hymnu napísal Janko Matúška koncom 19. storočia, keď slovenská kultúra prekvitala a myšlienka slovenskej samostatnosti naberala na sile. Krajina bola od 10. storočia pod uhorskou nadvládou a bola súčasťou Rakúsko-Uhorska, ale mnohí ľudia chceli väčšiu nezávislosť. Skladateľ chcel vyjadriť túžbu slovenského národa po nezávislosti a oslobodení sa spod cudzej nadvlády a jej text je plný posolstiev jednoty a vlastenectva. Hymna je emotívnou pripomienkou cesty Slovenska od malého národa bojujúceho za nezávislosť k modernému a dynamickému európskemu národu.

Význam slovenskej hymny

Slovenská hymna je pieseň s textom vyjadrujúcim túžbu po nezávislosti a slobode od cudzej nadvlády. Prvý verš "Nad Tatrou sa blýska" opisuje pohorie Tatry na Slovensku a búrky, ktoré sa ním často preháňajú. Druhý riadok, "Moje Slovensko", deklaruje spojenie hymny s krajinou. Zvyšok textu hovorí o rôznych aspektoch slovenského národa - riekach, horách a rovinách, ktoré tvoria krajinu. Piaty, záverečný verš vyjadruje nádej na budúcu veľkosť slovenského národa.

História slovenskej hymny

Koncom 19. storočia chcel hudobný skladateľ Janko Matúška vyjadriť túžbu slovenského národa po nezávislosti a oslobodení spod cudzej nadvlády a jej text je plný posolstiev jednoty a vlastenectva. Hymna je emotívnou pripomienkou cesty Slovenska od malého národa bojujúceho za nezávislosť k modernému a dynamickému európskemu národu. Už viac ako sto rokov je zdrojom inšpirácie a nádeje pre slovenský národ a určite bude inšpirovať aj ďalšie generácie.


18-05-22
Pridal článok Jerguš
oravalive.sk

Regionálny informačný portál. Spoznajte Mesto Orava na Slovensku. Informácie. Aktuality. Kultúra. Šport.

(c) by oravalive.sk, 2023