Inšpirovať mladých ľudí k zmene: Ako môže Slovensko ťažiť z ich nápadov?

združenie mladých na slovensku

Slovensko je krajina s bohatým kultúrnym dedičstvom a sľubnou budúcnosťou. Mladí ľudia sú neoddeliteľnou súčasťou úspechu Slovenska a budúcnosť krajiny závisí od ich zapojenia do politického a hospodárskeho diania. So správnymi nápadmi a iniciatívami môžu mať mladí ľudia obrovský vplyv na rozvoj krajiny. Existuje mnoho oblastí, v ktorých môžu mladí ľudia prispieť k zmene, od ochrany životného prostredia až po sociálnu spravodlivosť. Tento článok sa zaoberá niektorými spôsobmi, ktorými môžu mladí ľudia prispieť k zlepšeniu Slovenska, a ponúka nápady, ako vybudovať lepšiu budúcnosť krajiny. Mladí ľudia majú vďaka svojmu nadšeniu a kreativite možnosť formovať budúcnosť Slovenska a urobiť z krajiny lepšie miesto pre všetkých.

Akým výzvam čelí Slovensko?

Slovensko je jednou z najprosperujúcejších a najstabilnejších krajín v strednej Európe a má za sebou dlhú históriu úspešnej spolupráce s inými krajinami. Má silné hospodárstvo, vzdelané obyvateľstvo a nízku mieru kriminality. Slovensko však čelí aj mnohým výzvam, ktoré môžu mladí ľudia pomôcť riešiť, vrátane:

 • Extrémna chudoba - malé percento obyvateľov žije pod hranicou chudoby, ale aj tak to má negatívny vplyv na spoločnosť.
 • Nedostatočná ekonomická a sociálna mobilita - Deti často končia v rovnakej ekonomickej skupine ako ich rodičia.
 • Nedostatočná zdravotná starostlivosť - Zdravotnícke zariadenia sú v mnohých oblastiach, najmä vo vidieckych, pod úrovňou štandardov.
 • Rodová nerovnosť - Ženy sú nedostatočne zastúpené vo vedúcich pozíciách, najmä v politike. - Nízka životná úroveň vo vidieckych oblastiach - Mnohé časti vidieka na Slovensku sú chudobné a nemajú vybudovanú infraštruktúru.

Ako môžu mladí ľudia pomôcť?

Výzvy, ktorým Slovensko čelí, sa dajú riešiť energiou a kreativitou mladých ľudí. Aby sa krajina zlepšila, musia sa mladí ľudia angažovať vo svojich komunitách aj vo vláde. Byť informovaným a angažovaným občanom je dôležitou súčasťou pozitívneho vplyvu na spoločnosť. Mladí ľudia môžu tiež kandidovať na politickú funkciu, stať sa politickým asistentom alebo pracovať pre neziskovú organizáciu či skupinu na podporu práv. Existuje mnoho spôsobov, ako môžu mladí ľudia pomôcť zmeniť Slovensko k lepšiemu.

Nápady na zlepšenie hospodárstva

 • Podpora podnikania a malých podnikov - Jedným zo spôsobov, ako zlepšiť ekonomiku, je podpora rozvoja malých podnikov. Vláda by mohla poskytovať stimuly na podporu podnikania alebo ponúkať kurzy podnikania a riadenia malých podnikov.
 • Zlepšiť odborné vzdelávanie - Kombinácia technických znalostí s mäkkými zručnosťami je úspešným receptom pre mnohé profesie. Odborná príprava môže ľuďom pomôcť nájsť zmysluplné zamestnanie v rôznych odvetviach.
 • Podporovať zahraničné investície - Investície zo zahraničia môžu pomôcť diverzifikovať a zlepšiť hospodárstvo. Vláda môže podporiť zahraničné investície vytvorením priaznivého podnikateľského prostredia.
 • Rozvíjať udržateľné zdroje energie - Vláda môže podporovať rozvoj udržateľných zdrojov energie, napríklad prostredníctvom daňových úľav a dotácií na veternú, solárnu, vodnú a geotermálnu energiu.

Nápady na podporu demokracie a sociálnej spravodlivosti

 • Reforma volebného systému - Mnohé krajiny používajú systém "first past the post" (FPTP), v ktorom kandidát musí získať väčšinu hlasov alebo určité percento hlasov, aby získal mandát. Slovensko používa tento systém, čo môže mať za následok nedostatočnú rozmanitosť medzi volenými úradníkmi. Iné systémy, ako napríklad pomerné zastúpenie (PR), majú tendenciu vytvárať rozmanitejší súbor volených úradníkov.
 • Posilniť právo na vzdelanie - Vzdelanie je základným ľudským právom a malo by byť dostupné pre všetkých. Vláda by mohla zaviesť systém školného za vysokoškolské štúdium a pre študentov s nízkymi príjmami by mohla zaviesť bezplatné vysokoškolské štúdium.
 • Podporovať rodovú rovnosť - Mnohé spoločnosti vrátane Slovenska sú stále patriarchálne. Rodová rovnosť je základom spravodlivej spoločnosti, v ktorej majú muži aj ženy rovnaké práva a príležitosti.

02-12-21
Pridal článok Jerguš
oravalive.sk

Regionálny informačný portál. Spoznajte Mesto Orava na Slovensku. Informácie. Aktuality. Kultúra. Šport.

(c) by oravalive.sk, 2023