Spoznávanie histórie a kultúry Židov na Slovensku

Arieh Klein - židov na slovensku

Židia sú neoddeliteľnou súčasťou slovenskej histórie a kultúry už stovky rokov. Od začiatku osídľovania v 10. storočí tvorili Židia významnú časť obyvateľstva a prispievali k rastu a rozvoju krajiny. Židovská populácia na Slovensku veľmi utrpela počas druhej svetovej vojny, ale dnes je krajina domovom niekoľkých organizácií, ktoré sa venujú zachovávaniu a oslave židovskej kultúry a histórie. Vďaka živej židovskej komunite ponúka Slovensko jedinečnú príležitosť na spoznávanie židovskej histórie a kultúry. Či už sa chcete dozvedieť o židovských skúsenostiach na Slovensku počas holokaustu, objaviť bohaté židovské dedičstvo krajiny alebo preskúmať živú kultúru súčasných Židov v regióne, každý si tu nájde niečo pre seba. Slovenskí Židia majú čo ponúknuť - od tradičnej židovskej kuchyne až po moderné umenie a hudbu.

História židovského osídlenia na Slovensku

Prví Židia prišli na územie dnešného Slovenska v 10. storočí a tvorili významnú časť obyvateľstva v regióne. Židia sa usadili v mnohých oblastiach vrátane hlavného mesta Bratislavy, Košíc a Spiša. Podľa Židov na Slovensku komunita prosperovala počas celého 14. a 15. storočia a počet židovských obyvateľov rástol, pretože Židia sa sťahovali do regiónu. Podľa jedného zdroja "Židia na Slovensku sa v tomto období tešili mnohým právam. Mohli žiť, kde chceli, mohli slobodne praktizovať svoje náboženstvo a boli dokonca oslobodení od platenia daní. Židia sa tiež mohli obrátiť na súd, ak mali spor s inou osobou, ktorá bola židovského pôvodu." Odhaduje sa, že v roku 1526 žilo na Slovensku približne 5 000 Židov. Židia na Slovensku obchodovali najmä s látkami, vlnou a kožami. Pracovali aj ako zlatníci a strieborníci.

Holokaust a jeho vplyv na židovské obyvateľstvo na Slovensku

Počas holokaustu sa Slovensko stalo jedným z epicentier nacistickej brutality voči Židom. Židia na Slovensku boli prenasledovaní a deportovaní do koncentračných táborov, kde mnohí zahynuli. Z približne 90 000 Židov žijúcich na Slovensku v roku 1941 prežilo holokaust len 10 000. Židovská komunita na Slovensku bola takmer úplne zlikvidovaná. Holokaust prežilo len niekoľko málo ľudí, ktorých ukryli priatelia alebo susedia, a tí, ktorí stihli utiecť z krajiny pred vpádom nacistov. Holokaust na Slovensku sa odohral počas druhej svetovej vojny a bol pokusom nacistického režimu vyhladiť židovské obyvateľstvo v novovzniknutej Slovenskej republike. Deportovaných bolo približne 70 000 slovenských Židov, z ktorých prežilo len približne 8 000.

Židovské umenie a hudba na Slovensku

Židia na Slovensku zanechali bohaté dedičstvo v oblasti umenia a hudby. Od architektúry po maľby a od tradičnej hudby po moderné skladby dali židovskí umelci krajine fascinujúce kultúrne dedičstvo.

  • Architektúra: V Bratislave sa nachádza mnoho budov s bohatou židovskou architektúrou a je domovom niektorých z najstarších synagóg v celej Európe. Medzi najvýznamnejšie budovy patrí Pozorovateľňa, Bratislavský hrad a Barbakan. V meste sa koná niekoľko architektonických prechádzok, ktoré upozorňujú na tieto jedinečné budovy.
  • Maľby: Na Slovensku je veľa obrazov so židovskou tematikou. Medzi najvýznamnejšie obrazy patria Vízia od Oskara Kokoschku, Židovský cintorín na dedine od Karola Kova a Rabín od Antonína Piechnického. V múzeách, v ktorých sa tieto obrazy nachádzajú, sa konajú prehliadky so sprievodcom.
  • Hudba: Židia na Slovensku významne prispeli k miestnej hudobnej scéne a ich vplyv je cítiť aj dnes. V krajine sa koná mnoho hudobných festivalov, ktoré oslavujú židovskú hudbu. Medzi najvýznamnejšie festivaly patria Bratislavský festival židovskej hudby, Pražský festival židovskej hudby a Festival židovskej kultúry.

18-01-22
Pridal článok Jerguš
oravalive.sk

Regionálny informačný portál. Spoznajte Mesto Orava na Slovensku. Informácie. Aktuality. Kultúra. Šport.

(c) by oravalive.sk, 2023